நேர்முகத்தேர்வும் பிரயோகப் பரீட்சையும் - 2021 (ஆரம்பக்கல்வி ஆங்கில பாடம்)

வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளில் ஆசிரியர் சேவையின் 3 ஆம் வகுப்பு 1(இ) தரத்திற்கு நிலவும் ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு டிப்ளோமாதாரர்களை ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான நேர்முகத்தேர்வும் பிரயோகப் பரீட்சையும் - 2021 (ஆரம்பக்கல்வி ஆங்கில பாடம்)

காலம் – 06, 07, 08 மார்ச் 2021

இடம் – கல்வி அமைச்சு , நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்

1. நேர்முகத்தர்வாளர் பட்டியல்

2. அறிவுறுத்தல்

3. நேர்முகத்தேர்வு  பாடவிதானம்

 

Secretary

Mr. L.Ilaangovan
Secretary of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Ministry Office,
Chemmany Road, Nallur, Jaffna, Sri Lanka
Tel:+94-21-221 9259
Fax: +94-21-222 0794
Mobile: 077 3868565
Email: ilaangovan@gmail.com
March 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Carrier Guide Book

IMPORTANT LINKS