நிதியாண்டிற்கான கணக்குகளை முடிவுறுத்தல் 2020

சுற்றுநிரூபம்

மாகாண பாடசாலைகளுக்கான தொலைபேசிக் கட்டண எல்லைகளை மீளமைத்தல் தொடர்பான   (Revised Telephone bill limit for Provincial schools from 01.10.2020 )  

சுற்றறிக்கை : 01/2015(II)

Secretary

Mr. L.Ilaangovan
Secretary of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Ministry Office,
Chemmany Road, Nallur, Jaffna, Sri Lanka
Tel:+94-21-221 9259
Fax: +94-21-222 0794
Mobile: 077 3868565
Email: ilaangovan@gmail.com
November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Carrier Guide Book

IMPORTANT LINKS