வட மாகாணப் பாடசாலைகளில் கற்பித்தல் தொடர்பான தேசிய போதனாவியல் டிப்ளோமாதாரி ஆசிரியராக இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3ம் வகுப்பில் 1 (ஆ) தரத்திற்கு நியமிப்பதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டோர் விபரம் - 2019.

- விபர பட்டியல்

Selected List for an Interview with practical Examination for recruitment of Graduates to fill the vacancies of  Sri Lanka Teacher Service 3-I (A) for the subjects of English, Chemistry, Physics, Science and Mathematics in NPC Schools (Tamil Medium Schools) - 2019

Candidates List - Science Subjects / English Subject

Instruction / Syllabus 

Secretary

Mr. L.Ilaangovan
Secretary of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Ministry Office,
Chemmany Road, Nallur, Jaffna, Sri Lanka
Tel:+94-21-221 9259
Fax: +94-21-222 0794
Mobile: 077 3868565
Email: ilaangovan@gmail.com
October 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Carrier Guide Book

IMPORTANT LINKS