ஈழத்து தமிழ்கவிதை களஞ்சியம் தொகுப்பிற்கான ஆக்கங்கள் கோரல்

பண்பாட்டலுவல்கள் அலகினால் 2024ம் ஆண்டு ஈழத்து தமிழ்க்கவிதை களஞ்சியம்  பாகம் -2 எனும் நூல் தொகுக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான ஆக்கங்கள் கோரப்படுகின்றது. விபரங்கள் உள்ளே .....

 

Secretary

Mr. M. Patrick Diranjan
Secretary of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Ministry Office,
Chemmany Road, Nallur, Jaffna, Sri Lanka

Tel:+94-21-221 9259
Fax: +94-21-222 0794
Mobile: 071 809 8059

Email:
patrickdiranjan@yahoo.com
npmoese@gmail.com

Vehicle Pass

July 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Carrier Guide Book