இளைஞர் யுவதிகளுக்கான கருத்தமர்வுகள்
 
 
வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் இளைஞர் விவகார அலகினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ZOOM செயலி ஊடான கொவிட் 19 தொற்றபாயம் மற்றும் நாடளாவிய முடக்கம் என்பவற்றினால் சாத்தியமாகக்கூடிய உளம்சார் பிரச்சினைகள் தொடர்பிலான இளைஞர் யுவதிகளுக்கான கருத்தமர்வுகள்
 
எதிர்வரும் 2021.09.15 மற்றும் 2021.09.16 ஆந் திகதிகளில் காலை 9.00 – 12:00 மணிவரை முறையே “பெரும் தொற்றுக்கான மன ஆரோக்கியம்” மற்றும் “இளையோரும் திறன்விருத்தியும்” எனும் தலைப்புகளிலமைந்த ZOOM செயலி ஊடான கருத்தமர்வுகள் வைத்திய கலாநிதி சி சிவதாஸ், மனநல மருத்துவ நிபுணர், யாழ் போதனா வைத்தியசாலை அவர்களால் நடாத்தப்படவுள்ளது. இந்நிகழ்வில் பங்குபற்றும் இளைஞர்களுக்கு பங்குபற்றுதலுக்கான சான்றிதழ் பின்னர் வழங்கப்படும்.

பங்குபற்றுனர்களின் எண்ணிக்கை மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் முற்பதிவு அவசியம். முற்பதிவுகளுக்கான நிகழ்நிலை படிவ இணைப்பு
 
 
 
மேலதிக விபரங்களுக்கு  திரு. வி. யோகநாதன் 0719785994, 0777045334
Secretary

Mr. L.Ilaangovan
Secretary of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Ministry Office,
Chemmany Road, Nallur, Jaffna, Sri Lanka
Tel:+94-21-221 9259
Fax: +94-21-222 0794
Mobile: 077 3868565
Email: ilaangovan@gmail.com
December 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Carrier Guide Book

IMPORTANT LINKS