வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளில் நிலவும் இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3 ஆம் வகுப்பு 1(இ) தரப் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு டிப்ளோமாதாரிகளை ஆசிரியர்களாக நியமனம் செய்தல் - நியமனம் வழங்கும் திகதி - 2019.08.31        - அறிவுறுத்தல்கள்

- தெரிவுசெய்யப்பட்டவர்கள் விபரம்  : - ஆரம்பக்கல்வி ஆங்கிலம் / சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும்

Secretary

Mr. M. Patrick Diranjan
Secretary of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Ministry Office,
Chemmany Road, Nallur, Jaffna, Sri Lanka

Tel:+94-21-221 9259
Fax: +94-21-222 0794
Mobile: 071 809 8059

Email:
patrickdiranjan@yahoo.com
npmoese@gmail.com

Vehicle Pass

October 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Carrier Guide Book