கல்வி, பண்பாட்டலுவல்கள், விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சினால் பின்வரும் வேலைக்கான கேள்வி அறிவித்தல்  கோரப்பட்டுள்ளது

Completion of Balance work up to Roof beam and Roof work of Thiruvallur Cultural Centre Premises at Kilinochchi. (Stage II) - தமிழ்ஆங்கிலம்

இறுதித்திகதி  - 03.06.2024,  மு.ப. 10.30 மணிக்கு முன்

Secretary

Mr. M. Patrick Diranjan
Secretary of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Ministry Office,
Chemmany Road, Nallur, Jaffna, Sri Lanka

Tel:+94-21-221 9259
Fax: +94-21-222 0794
Mobile: 071 809 8059

Email:
patrickdiranjan@yahoo.com
npmoese@gmail.com

Vehicle Pass

July 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Carrier Guide Book